THEMES THAT YOU LIKE

JENS

He’s the empathy of which I’ve yet to discover. Early hours of the morning. One day in July. Waiting. Sun was everywhere. Light. Reflection. Retrospection.

Whatever came in mind. Whatever language you spoke. Whatever hours you slept your sorrows. 

It’s just the way it falls.

POSTULERINGER
for the Concordia film production program.

Oui ma gueule
Er vi der fortsatt? Jeg trodde livet skulle gå videre. Vel, det har jo det, men så hender det ofte at minner gror videre til å bli større enn selve øyeblikket. Ironien slår seg litt i fjeset, men det har litt med å plukke inntrykkene fra hverandre over tid. Plutselig forstår man hvilken glede eller hvilken gremelse som leier klokskapen videre til neste passasje, hvor en ny høst av erindringer trer frem. Var det sykkelkjedet som røk eller havtemperaturen den dagen i august, som levde videre? Lik et tusenben som søker ly under flammehavet av forandring og fart, trer den opp på overflaten, som en lilje etter en hundre års ventetid. Plutselig så var du her og gud, så vakker du var. Det vil du alltid være.
Hello there

Why run after a beautiful body, with their hopeless views on esthetics and promises of a pornographic view on sex? The real point of connecting is to explore the beautiful minds who populate the earth and who gives something in return. Be gentile, futile, fertile, young and humble as long as you can. Be funny to some extent, understanding to those who disclose their emotions to you and honest with those who are deserving. I know for sure, that I will always be fighting eternally this battle in my mind, about whom I will relate to and eventually; love.

Bee stings
So adult
La ville que j’adore. Pour toujours.

Lets say its only but a pit stop. Sitting in the hollow really makes you tearful and happy. By the way, the two polocoustic words are not interwoven. Believe me, if you’d try my tears, you’d be lesser. Let’s rephrase. I did love him, then I suddenly didn’t. I fell for lust. I did not fell for lust. I wanted to flee. I did not flee. I did everything I did not want to do.